วิธียอดนิยมในการ การออกแบบโลโก้ ทำตามนี้ปังแน่นอน

วิธียอดนิยมในการ การออกแบบโลโก้ ทำตามนี้ปังแน่นอน
4.5/5 - (2 votes)

โลโก้ คือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงถึงตัวตนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ การออกแบบโลโก้ ที่ดี ควรมีความโดดเด่น จดจำง่าย และสื่อถึงความหมายของแบรนด์ได้ การออกแบบโลโก้ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากศึกษาและทำความเข้าใจองค์ประกอบและเคล็ดลับการออกแบบโลโก้ที่ดีแล้ว ก็สามารถออกแบบโลโก้ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำได้ง่ายได้

โลโก้คืออะไร

โลโก้คืออะไร การออกแบบโลโก้

โลโก้ คือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงถึงตัวตนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ โลโก้ที่ดีควรมีความโดดเด่น จดจำง่าย และสื่อถึงความหมายของแบรนด์ได้ โลโก้มักใช้ในงานกราฟิก เช่น เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น

องค์ประกอบ การออกแบบโลโก้ ที่ดี

องค์ประกอบ การออกแบบโลโก้ ที่ดี

โลโก้เป็นองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์ สร้างแบรนด์ตัวเอง ทำหน้าที่เป็นตัวตนและสื่อถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือองค์กรนั้น ๆ การออกแบบโลโก้ที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะโลโก้ที่ดีจะช่วยสร้างการจดจำและดึงดูดความสนใจจากลูกค้า

การออกแบบโลโก้ที่ดีควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • ความเรียบง่าย โลโก้ที่ดีควรเรียบง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เพราะจะทำให้จดจำได้ง่ายและนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย
 • สื่อถึงความหมาย โลโก้ที่ดีควรสื่อถึงความหมายของธุรกิจหรือองค์กรนั้น ๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและจดจำได้ง่าย
 • มีความโดดเด่น โลโก้ที่ดีควรมีความโดดเด่น สะดุดตา เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย
 • มีความยืดหยุ่น โลโก้ที่ดีควรมีความยืดหยุ่น สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายสื่อและขนาด
 • ใช้ได้ในระยะยาว โลโก้ที่ดีควรใช้ได้ในระยะยาว ไม่ล้าสมัยไปตามกาลเวลา
 • ตัวอย่างการออกแบบโลโก้ที่ดี

ตัวอย่างการออกแบบโลโก้ที่ดี ได้แก่

 • โลโก้ของ Apple เป็นโลโก้ที่เรียบง่าย แต่สื่อถึงความหมายของแบรนด์ได้อย่างดี โดยเป็นรูปแอปเปิลถูกกัด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • โลโก้ของ Nike เป็นโลโก้ที่โดดเด่นและจดจำได้ง่าย โดยเป็นรูปเครื่องหมายถูก ซึ่งสื่อถึงการเคลื่อนไหวและความเร็ว
 • โลโก้ของ McDonald’s เป็นโลโก้ที่เรียบง่ายและมีความยืดหยุ่น โดยเป็นรูปตัว M ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เคล็ดลับการออกแบบโลโก้ที่ดี

นอกจากองค์ประกอบการออกแบบโลโก้ที่ดีที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีเคล็ดลับการออกแบบโลโก้ที่ดีเพิ่มเติม ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือองค์กรนั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงภาพลักษณ์และเป้าหมายของแบรนด์
 • ทำวิจัยตลาด เพื่อดูว่าโลโก้ของธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร
 • รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เพื่อรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้อื่น

ขั้นตอนการออกแบบโลโก้

ขั้นตอน การออกแบบโลโก้

โลโก้เป็นองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์ ทำหน้าที่เป็นตัวตนและสื่อถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือองค์กรนั้น ๆ การออกแบบโลโก้ที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะโลโก้ที่ดีจะช่วยสร้างการจดจำและดึงดูดความสนใจจากลูกค้า

การออกแบบโลโก้นั้น มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือองค์กร

ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด คือการศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือองค์กรนั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงภาพลักษณ์และเป้าหมายของแบรนด์ ข้อมูลที่ต้องศึกษา ได้แก่

 • ชื่อธุรกิจหรือองค์กร
 • ประเภทธุรกิจหรือองค์กร
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • คุณค่าของแบรนด์
 • เป้าหมายของแบรนด์
 1. ทำวิจัยตลาด

หลังจากศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือองค์กรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิจัยตลาด เพื่อดูว่าโลโก้ของธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร โลโก้ที่มีอยู่แล้วสามารถให้แนวทางในการออกแบบโลโก้ได้ แต่ไม่ควรลอกเลียนแบบ

 1. คิดไอเดีย

เมื่อได้ข้อมูลและแนวทางแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคิดไอเดีย อาจจะใช้วิธีการวาดภาพ เขียนคำ หรือใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกก็ได้ สิ่งสำคัญคือต้องคิดให้หลากหลาย เพื่อให้ได้ไอเดียที่แตกต่างและโดดเด่น

 1. เลือกไอเดียที่ดีที่สุด

จากไอเดียที่คิดไว้ ให้เลือกไอเดียที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการออกแบบโลโก้ที่ดี ได้แก่ ความเรียบง่าย สื่อถึงความหมาย มีความโดดเด่น มีความยืดหยุ่น ใช้ได้ในระยะยาว

 1. ปรับแต่งไอเดีย

เมื่อเลือกไอเดียที่ดีที่สุดได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปรับแต่งไอเดียให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอาจปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สี รูปร่าง ตัวอักษร หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. นำเสนอโลโก้

เมื่อปรับแต่งโลโก้จนเป็นที่พอใจแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอโลโก้ให้กับธุรกิจหรือองค์กร เพื่อพิจารณาและตัดสินใจ

แนะนำ 5 เว็บไซต์ ออกแบบ Logo ฟรี

แนะนำ 5 เว็บไซต์ ออกแบบ Logo ฟรี

โลโก้เป็นองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์ ทำหน้าที่เป็นตัวตนและสื่อถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือองค์กรนั้น ๆ การออกแบบโลโก้ที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะโลโก้ที่ดีจะช่วยสร้างการจดจำและดึงดูดความสนใจจากลูกค้า

ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ออกแบบโลโก้ฟรีมากมาย ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ไม่มีทักษะการออกแบบกราฟิกก็สามารถออกแบบโลโก้ได้ด้วยตัวเอง เว็บไซต์ออกแบบโลโก้ฟรีเหล่านี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของแต่ละคน

1.Free Logo Design

Free Logo Design เป็นเว็บไซต์ออกแบบโลโก้ฟรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เว็บไซต์นี้มีเทมเพลตโลโก้ให้เลือกมากมาย ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจและองค์กร ผู้ใช้สามารถเลือกเทมเพลตที่ชอบและปรับแต่งได้ตามต้องการ เว็บไซต์นี้ให้บริการฟรี แต่มีข้อจำกัดคือไม่สามารถดาวน์โหลดโลโก้ความละเอียดสูงได้

2.Logomakr

Logomakr เป็นเว็บไซต์ออกแบบโลโก้ฟรีที่ใช้งานง่าย เว็บไซต์นี้มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโลโก้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ ตัวอักษร สีสัน ได้ตามต้องการ เว็บไซต์นี้ให้บริการฟรี แต่มีข้อจำกัดคือโลโก้จะมีลายน้ำติดอยู่

3.Canva

Canva เป็นเว็บไซต์ออกแบบกราฟิกออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เว็บไซต์นี้ให้บริการออกแบบโลโก้ฟรี โดยผู้ใช้สามารถเลือกเทมเพลตโลโก้หรือสร้างโลโก้ใหม่ได้ เว็บไซต์นี้มีเครื่องมือที่หลากหลายช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโลโก้ที่สร้างสรรค์และโดดเด่นได้

4. Logo Garden

Logo Garden เป็นเว็บไซต์ออกแบบโลโก้ฟรีที่เน้นการออกแบบโลโก้แบบตัวอักษร เว็บไซต์นี้มีฟอนต์ให้เลือกมากมาย ผู้ใช้สามารถเลือกฟอนต์ที่ชอบและปรับแต่งได้ตามต้องการ เว็บไซต์นี้ให้บริการฟรี แต่มีข้อจำกัดคือโลโก้จะมีลายน้ำติดอยู่

5. Hatchful

Hatchful เป็นเว็บไซต์ออกแบบโลโก้ฟรีจาก Shopify เว็บไซต์นี้เน้นการออกแบบโลโก้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ เว็บไซต์นี้มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโลโก้ที่เรียบง่ายและสะดุดตาได้

เว็บไซต์ ออกแบบโลโก้ฟรี แต่ละแห่งมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของแต่ละคน หากต้องการออกแบบโลโก้ที่มีคุณภาพสูงและใช้งานได้ในระยะยาว แนะนำให้ใช้บริการออกแบบโลโก้จากมืออาชีพ แต่หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและออกแบบโลโก้ด้วยตัวเอง เว็บไซต์ออกแบบโลโก้ฟรีก็เป็นทางเลือกที่ดี

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest