รู้จัก อินโฟกราฟิก คือ อะไร?มีเคล็ดลับออกแบบอย่างไร

รู้จัก อินโฟกราฟิก คือ อะไร มีเคล็ดลับออกแบบอย่างไร-03
4/5 - (1 vote)

วันนี้ ของขวัญชิ้นเดียวในโลก จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ฟังได้เข้าใจได้มากขึ้น นั่นคือ Infographics โดย อินโฟกราฟิก คือ อะไร? เราจะมาทำความเขข้าใจกัน ซึ่ง อินโฟกราฟิก เป็นรูปแบบหนึ่งของ Data Visualization ที่ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนและหนาแน่นเปลี่ยนเป็นภาพและภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ

รู้จัก อินโฟกราฟิก คือ อะไร?

รู้จัก อินโฟกราฟิก คือ อะไร?

อินโฟกราฟิก คือ ภาพประกอบแบบกราฟิกที่ใช้ในการอธิบายเรื่องราวหรือข้อมูลให้เข้าใจง่าย และสะดวกสำหรับผู้ชม โดยส่วนมากจะใช้รูปภาพและข้อความน้อยในการนำเสนอ การออกแบบ infographic มุ่งเน้นความกระชับและสร้างสีสันในข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ดูเห็นภาพรวมและความหมายของเนื้อหาได้โดยรวดเร็ว การใช้ infographic สามารถช่วยอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างง่ายและน่าสนใจ และเป็นทางเลือกที่ดีในการสื่อสารข้อมูลในยุคปัจจุบันที่คนมีเวลาจำกัดในการศึกษาหรืออ่านข้อมูลอย่างละเอียด

ประเภทของ อินโฟกราฟิก มีอะไรบ้าง

ประเภทของ อินโฟกราฟิก มีอะไรบ้าง

Infographics สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ทั้งหมด 7 ประเภทโดยจะเป็นการแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการนำเสนอดังนี้

 • การนำเสนอข้อมูลทั่วไป (Information Infographics)

เป็นการนำเอาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่พบจากข้อมูลนำเอามาสรุปออกมาเป็นรูปภาพ เน้นความกระชับของข้อมูล และสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดผู้อ่าน ซึ่งเป็นรูปแบบ Infographics ที่พบเห็นได้ตาม Social Media

 • การนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ (Statistics Infographics)

เป็นประเภท Infographics ที่นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้บ่อยสุดเนื่องจากจำเป็นต้องใช้การคำนวณทางสถิติเพื่อสรุปข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เข้าใจง่าย มักใช้แผนภูมิ กราฟ ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน

 • การนำเสนอข้อมูลที่เป็นลำดับเวลา (Timeline Infographics)

มีวัตถุประสงค์เน้นการแสดงข้อมูลตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์และเหตุผลของข้อมูลได้อย่างชัดเจน

 • การนำเสนอข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบ (Comparison Infographics)

นำเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดข้อมูลสองชุด เช่น ข้อดี ข้อเสีย หรือคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพความแตกต่างอย่างชัดเจนและตัดสินใจได้ดีขึ้น

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตามลำดับความสำคัญ (Hierarchical Infographics)

มีวัตถุประสงค์เน้นการนำเสนอข้อมูลตามลำดับความสำคัญของข้อมูลแต่ละตัว เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถแยกแยะความสำคัญและตัดสินใจได้ตามบริบทที่เกี่ยวข้อง

 • การนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อ (List Infographics)

มีวัตถุประสงค์เน้นการแจกแจงข้อมูลเป็นลำดับขั้นตอนหรือข้อๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็วและกระชับ

 • การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลภูมิภาค (Geographical Infographics)

นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ด้วยการใช้แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ให้เห็นภาพรวม

เคล็ดลับการออกแบบ อินโฟกราฟิก

เคล็ดลับการออกแบบ อินโฟกราฟิก
 • โฟกัสหัวข้อหลัก (Focus on a single topic)

ก่อนที่จะเริ่มออกแบบ ให้เลือกหัวข้อหลักที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจน จากนั้นจึงทำการสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่าน ความกระชับในการนำเสนอเป็นสิ่งที่สำคัญ และการให้เนื้อหาเกี่ยวข้องกันจะช่วยให้ผู้อ่านไม่สับสนและมองเห็นความสำคัญของ Infographic นั้นๆ

 • ความแม่นยำและความถูกต้อง (Be sure facts are correct)

ความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย การตรวจสอบและค้นคว้าข้อมูลเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังควรใส่แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือลงไปใน Infographic เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือให้กับผู้อ่าน

 • ลำดับความสำคัญ (Prioritize)

การเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบ Infographic เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ควรตัดสินใจในการเลือกข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อไม่ทำให้ Infographic ดูอ้อมอกอ้าง

 • ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep it simple)

การออกแบบ Infographic ควรเน้นความกระชับและคงเอื้อมในการใช้พื้นที่ อย่าทำให้เนื้อหาหรือภาพซับซ้อนเกินไป เน้นใช้ภาพและกราฟิกที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและตรงกับหัวข้อหลัก

 • ให้ Infographic เป็นตัวเล่าเรื่อง (Let it tell a story)

Infographic สามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพและกราฟิก หรือเป็นตัวเอกในการเสนอข้อมูล การให้ภาพเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอเนื้อหา ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างไร้ข้อผิดพลาด

 • ใช้คำที่กระชับ (Use short texts)

การใช้ข้อความให้กระชับเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบ Infographic ควรใช้ตัวเลขและข้อความที่สรุปและเข้าใจง่าย การให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของหัวข้อหลักเป็นสิ่งสำคัญ

 • การใช้ตัวเลข (Check your numbers)

การใช้ตัวเลขใน Infographic ควรตรวจสอบความถูกต้องและแน่นอนว่าเหมาะสมกับเนื้อหาและภาพใน Infographic นั้นๆ

 • การออกแบบที่ดีช่วยได้มาก (Good design is effective)

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ สไตล์ภาพที่เหมาะสม การจัดวางและการใช้กราฟิกที่ดี เป็นสิ่งที่มีผลต่อความน่าสนใจและความจำ

 • ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors)

การเลือกใช้สีที่สร้างความเข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน การให้สีเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารข้อมูล

 • ขนาดไฟล์ที่ดี (Make the file size small)

การเตรียมไฟล์ที่มีขนาดเล็กและง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

ดังนั้น หากคุณเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ต้องสรุปรายงานส่งผู้บริหาร การนำเสนอข้อมูลให้กับผู้อื่นอย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย อินโฟกราฟิก คือ (Infographics) เครื่องมือที่ควรต้องให้ความสำคัญและควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้ในการสร้างภาพเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานในทุกๆ ด้าน.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *